Så ska norska OBOS förändra svensk bostadsmarknad

Nu växlar medlemsägda OBOS upp ytterligare med målsättningen att inom fem år fördubbla årsförsäljningen till 3 000 bostäder i Sverige, med ett ökat fokus på storstadsregionerna. Som ett led i satsningen introducerar OBOS nya boköpmodeller som sänker trösklarna och ger fler möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare och har idag omfattande verksamhet i Sverige och Norge.

Förra året sålde OBOS-koncernen omkring 1 500 bostäder på den svenska marknaden genom dotterbolagen OBOS Sverige och OBOS Kärnhem. Nyligen har OBOS säkrat nya större markanvisningar i Stockholm, bland annat i Årsta och Norra Djurgårdsstaden. OBOS har dagsläget fler än 1 000 bostäder i planerad eller pågående produktion i storstockholmsområdet, i exempelvis Sigtuna, Haninge, Åkersberga och Huddinge. Motsvarande projekt planeras och pågår också i Göteborg och Malmö. I hela Sverige har OBOS över 8 000 bostäder i planerad eller pågående produktion. 

- Beslutet att dubblera takten i Sverige genom att växla upp i storstäderna är en viktig milstolpe för OBOS. De ambitiösa målen är möjliga tack vare vår starka finansiella ställning och vår kommersiellt framgångsrika styrning av verksamheten. Eftersom vi är medlemsägda återinvesteras vinsterna i fler bostäder där vi styr mot vår vision – att bygga framtidens samhälle och uppfylla bostadsdrömmar, säger Daniel Kjørberg Siraj, OBOS koncernchef. 

Utmaningarna på den svenska bostadsmarknaden med höga trösklar för den som är förstagångsköpare är välkända. Hindren är inte enbart kännbara för yngre förstagångsköpare, utan drabbar människor med vanliga jobb och medellöner i storstadsregionerna.

- Vi bygger för breda målgrupper i olika faser av livet - allt ifrån vissa stora exklusiva lägenheter för köpstarka bostadsköpare till mer prisvärda bostäder i varierande storlek som vanligt folk har råd med. Trösklarna för att ta sig in i ett ägt boende är för höga i Sverige och det vill vi vara med och förändra, säger Sofia Ljungdahl, VD för OBOS Nya Hem och ansvarig för OBOS storstadssatsning i Sverige.

OBOS beräkningar visar att endast ca 5 procent av samtliga bostäderna som är till salu i Stockholm är tillgängliga för en ensamstående sjuksköterska som har en medianlön på 37 300 kronor i månaden, utan övriga skulder och med besparingar på 300 000 kronor för kontantinsats.

- Vi är idag i ett läge där människor med vanliga löner och inte sällan samhällsbärande yrken utestängs från bostadsmarknaden i storstäderna, och det är inte hållbart i längden, säger Sofia Ljungdahl.

Motsvarande andel tillgängliga bostäder är i Göteborg 16 procent och Malmö 59 procent. Andelen tillgängliga nyproducerade bostäder är ännu lägre. Endast 2,4 procent av nyproducerade bostäder i Stockholm är tillgänglig för sjuksköterskan enligt samma beräkningar.

- Vi vill ta vårt samhällsansvar och inte bara peka på problem utan bidra till lösningarna. Därför växlar vi nu upp takten på vår nyförsäljning- och produktion i storstäderna och introducerar nya köpmodeller som OBOS Deläga för att fler ska kunna komma in i ett ägt boende. Vi möjliggör helt enkelt för fler att ta sig in på bostadsmarknaden, fortsätter Sofia Ljungdahl.

Enligt schablonberäkningar skulle andelen tillgängliga bostäder bland nyproduktion istället öka från 2,4 procent till över 40 procent i Stockholmsregionen, om modeller som OBOS Deläga var tillgänglig för alla nyproducerade bostäder.

En viktig skillnad mellan Sverige och Norge är att det ägda boendet är norm i Norge, till skillnad från Sverige där en större andel bor i hyresrätt. Genom värdestegringarna på bostadsmarknaden har de ekonomiska skillnaderna mellan de som äger och hyr sitt boende ökat i Sverige.

- Vi vill bygga bostäder för människor i livets olika faser men idag utestängs många från det ägda boendet. Vi har goda erfarenheter av våra boköpmodeller från Norge där vi sänker trösklarna och målet är att hela 20 procent av bostäderna som vi säljer till medlemmar i Sverige ska ske genom dessa modeller, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj. 

- Vi är ett medlemsägt företag med en stark balansräkning och kan agera långsiktigt på marknaden. Vi jobbar nu i nära dialog både med kommuner och politiken, lokalt och på riksnivå för att hitta nya lösningar framåt som kan gynna fler svenskar, fortsätter Daniel Kjørberg Siraj.

I Sverige har OBOS hittills verkat med de två dotterbolagen OBOS Sverige och OBOS Kärnhem och storstadssatsningen samlas nu i det nya dotterbolaget OBOS Nya Hem. Inom OBOS-koncernen i Sverige ryms varumärken som OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och OBOS Kärnhem. Trähusproduktion står idag för en stor andel av OBOS totala produktion och byggande i trä kommer fortsatt utgöra en betydande andel av OBOS bostadsproduktion.

- Vi har de senaste åren etablerat en stark position på den svenska marknaden och bygger idag bostäder i 168 av Sveriges kommuner. När vi nu ökar takten i de tre största städerna lägger vi den sista pusselbiten för att bli en heltäckande bostadsutvecklare för hela Sverige. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med Sofia Ljungdahl och OBOS Kärnhems VD Malin Svensson arbeta mot målet om en årlig försäljningstakt på 3 000 bostäder, säger Joakim Henriksson, VD för OBOS Sverige.

Från och med den 30 november kan alla över 18 år som bor och är skrivna i Sverige bli medlemmar i OBOS. Utöver förtur till OBOS bostäder erbjuds en rad andra förmåner kopplade till bostaden som rabatter för juridisk rådgivning, och försäkringar till köks- och badrumsinredning. Därutöver erbjuds rabatter på upplevelser som kultur och idrott. Medlemskapet kostar 200 kronor per år.

- Det är fantastiskt roligt att öppna upp medlemsprogrammet i Sverige och erbjuda bostäder till en bred målgrupp av svenskar som väljer att bli OBOS-medlemmar. I Norge är OBOS-medlemskap väldigt uppskattat av allmänheten och vi ser nu fram emot att välkomna svenska medlemmar till OBOS-familjen och därmed förverkliga bostadsdrömmar för fler, avslutar Sofia Ljungdahl.

För mer information, kontakta
Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef OBOS BBL                  
+47 913 82 777     

Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem
073-976 28 42

Ulrika Liiv, Kommunikationschef 
070-568 00 64                                

ulrika.liiv@obos.se                                                          

Mer information om undersökningen
Enligt beräkningar som OBOS låtit göra utestängs många människor med normala löner från stora delar av bostadsmarknaden i Sveriges storstadsområden. OBOS beräkningar visar att endast ca 5 procent av samtliga bostäderna som är till salu i Stockholm är tillgängliga för en ensamstående sjuksköterska som har en medianlön på 37 300 kronor i månaden, utan övriga skulder och med besparingar på 300 000 kronor för kontantinsats. Kontantinsatsen och bolånetaket innebär att maximalt låneutrymme på begränsas 1,7 miljoner kronor vilket ger en köpkraft på ca 2 miljoner kronor vid 85 procents belåning. Detta trots att lönen medger klart högre bostadskostnader enligt Konsumentverkets hushållskalkyl. Vid en genomgång av de 748 nyproducerade bostäder som var till salu i Storstockholm 13 november visar det sig att endast 2,4 procent av bostäderna var tillgängliga för sjuksköterskan i exemplet ovan. Om boköpmodeller som OBOS Deläga var tillgänglig för alla skulle istället 43 procent av bostäderna vara tillgängliga för samma person, om man köper 50 procent och hyr resterande av OBOS eller motsvarande. Underlaget är hämtat från Booli Pro och Svensk Mäklarstatistik.

Mer information om OBOS boköpmodeller
Norge har OBOS introducerat tre olika modeller för att sänka trösklarna att ta sig in på bostadsmarknaden.

Med OBOS Deläga köper man minst hälften av bostaden och hyr resterande del av OBOS. Man kan sedan inom en tidsperiod på upp till 10 år själv välja att öka andelen stegvis eller köpa ut OBOS andel helt, efter egen finansiell förmåga.

Med OBOS Bostart köper man bostaden till ett lägre pris än marknadspris. Man äger bostaden med den enda skillnaden att dagen man säljer har OBOS rätt att köpa tillbaka bostaden till priset man betalade justerat efter förändringen av boprisindex sedan man köpte. Man följer alltså med i värdeutvecklingen men med ett lägre ingångsvärde. 

Med OBOS Bostadsbyte köper OBOS den tidigare bostaden för att skapa trygghet i vad man får för sin tidigare bostad när man köper en ny av OBOS. Kravet är att den tidigare bostaden är centralt placerad och har ett väsentligt lägre värde än den nya bostad man köper av OBOS. Köpmodellerna är tillgänglig för alla, i utvalda projekt i Norge.

Mer information om OBOS boköpmodeller i Norge
https://nye.obos.no/ny-bolig/artikler/generelle/boligkjopsmodeller/ 

Om OBOS
OBOS är en medlemsägd organisation med säte i Oslo och grundades 1929, inspirerad av den svenska kooperativa modellen för bostadsutveckling. OBOS är idag Norge och Sveriges största utvecklare och förvaltare av bostäder. OBOS har nära 500 000 medlemmar i Norge. I Sverige bedrivs verksamheten genom de tre dotterbolagen OBOS Sverige, OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem. Hösten 2020 lanserar OBOS medlemsprogrammet i Sverige med start den 30 november. OBOS i Sverige utvecklar bostäder under varumärkena OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och OBOS Kärnhem. Vid utgången av 2019 hade OBOS 2 632 anställda, varav knappt 1 000 anställda i Sverige.

För mer information om OBOS,
www.obos.no

www.obos.se

www.oboskarnhem.se

Fler nyheter

2021-02-05

Säljstart för 107 lägenheter i Brunnshög

Medlemsägda OBOS, en av Nordens ledande bostadsutvecklare, påbörjar idag försäljningen av 107 bostäder i Brf Pärlan på Brunnshög, med utsikt över Nobelparken. OBOS, som har varit verksamt i Lund i många år, påbörjar idag även byggandet av 39 bostäder i Stångby och har en pågående försäljning av 50 bostäder i Råbylund. Det innebär att OBOS kommer erbjuda totalt runt 200 nya bostäder i Lund med planerad inflyttning 2022–2024.

2021-02-05

OBOS storsatsar i Nacka stad – Bygger över 300 bostäder ett stenkast från Nacka Forum

Medlemsägda OBOS, Nordens ledande bostadsutvecklare, offentliggör idag att man ingått avtal om att förvärva projekt Elverkshuset i Nacka kommun. Projektet är ett av de större i Nacka stads pågående omvandling av de centrala delarna. Förvärvet utgör en del av OBOS tidigare aviserade ambitiösa satsning med en planerad dubblering av bostadsproduktionen i Sverige från dagens 1 500 till 3 000 bostäder per år till 2026, och ökade fokus på storstadsregionerna. I och med förvärvet av Elverkshuset, som är beläget ett stenkast från Nacka Forum och nära den planerade tunnelbanestationen, tar OBOS en viktig roll i utvecklingen av centrala Nacka. En del av bostäderna kommer att säljas genom den nya boköpmodellen OBOS Deläga, i syfte att sänka trösklarna och öppna dörren till det ägda boendet för fler.

2021-02-05

OBOS förstärker Affärsutvecklingsteamet i Stockholm

Medlemsägda OBOS har nyligen aviserat en ambitiös storstadssatsning i Sverige och har höga tillväxtambitioner i de tre storstadsregionerna. Som ett led i satsningen utökas Affärsutvecklingsteamet i Stockholm/Mälardalen med Royem Mohsin som ny affärsutvecklare. Royem kommer närmast från Nordr och tillträdde sin tjänst den 1 mars 2021.

2021-02-05

OBOS fortsätter sin satsning – förstärker Affärsutvecklingsteamet i Skåne

Medlemsägda OBOS har nyligen aviserat en ambitiös storstadssatsning i Sverige och har höga tillväxtambitioner i de tre storstadsregionerna. Som ett led i satsningen utökas Affärsutvecklingsteamet i Skåne med Anders Bolltoft som ny affärsutvecklare. Anders tillträdde sin tjänst den 1 februari 2021 och kommer närmast från Optimala Hem.

2020-12-16

OBOS trappar upp: Bästa bostadsförsäljningen sedan 2016

OBOS-koncernen sålde i fjol 3 633 nya bostäder i Norge och Sverige - en ökning med sju procent jämfört med 2019 - vilket är den starkaste bostadsförsäljningen sedan toppåret 2016.

2020-12-16

OBOS vinner markanvisning i Bagarmossen i stockholm

Medlemsägda OBOS har nyligen aviserat en ambitiös storstadssatsning i Sverige och har höga tillväxtambitioner i Stockholm. OBOS har nu vunnit ytterligare en markanvisning från Stockholm stad för omkring 60 bostadsrätter på Rusthållarvägen i populära Bagarmossen.

2020-12-16

OBOS förvärvar byggrätter i Björnö i Norrtälje

Medlemsägda OBOS fortsätter sin ambitiösa satsning genom ett förvärv av småhusbyggrätter med lagakraftvunnen detaljplan. Förvärvet är ett välkommet tillskott för de båda systerbolagen OBOS Kärnhem AB och OBOS Sverige AB. Norrtälje kommun är en populär skärgårdskommun och stadsdelen Björnö ligger fyra kilometer söder om Norrtälje centrum i ett naturskönt område med direkt närhet till Kvisthamraviken.

2020-12-07

OBOS vinner anbudet för Gasklockan i Stockholm

Den medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS har vunnit markanvisningstävlingen för Gasklocka 3 och 4 i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. I projektet ryms ca 320 lägenheter, förskola och lokaler för kontor och handel i markplan. Byggstart av projektet beräknas ske 2023 och första inflyttning 2026. OBOS har under det senaste året erhållit ytterligare två markanvisningar på 325 lägenheter på Kolkajen i samma område, vilket innebär att OBOS sammanlagt kommer bygga omkring 650 bostäder i Norra Djurgårdsstaden.

2020-12-05

OBOS fortsätter sin ambitiösa satsning

Den medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS skalar upp satsningen i hela Sverige. OBOS Kärnhem, ett av dotterbolagen den svenska utvecklingsverksamheten har nyligen tecknat avtal om att förvärva byggrätter för småhus i grupphusform i bl.a. Valsjöskogen i Österåker kommun samt byggrätter för småhus i grupphusform samt en förskola i Skeda Udde i Linköping.

2020-11-25

Norska kooperativa bostadsutvecklaren OBOS öppnar sitt medlemsprogram i Sverige

Från och med idag kan alla folkbokförda svenskar över 18 år bli medlemmar i den medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS. Medlemskapet, som ger förtur till alla bostäder OBOS säljer i Sverige, är ett led i en större satsning där den medlemsägda bostadsutvecklaren har som mål att sälja 3 000 bostäder per år och bli den största bostadsutvecklaren i Sverige inom fem år.

2020-11-20

Medlemsägda OBOS förvärvar i Sollentuna

Medlemsägda OBOS har förvärvat en mycket attraktiv byggrätt centralt i Sollentuna kommun. Kvarteret Tårpilen blir en viktig del i den kommande lanseringen av OBOS Medlemsatsning i Sverige.

2020-11-04

nytt välplanerat kvarter i bredvik

Växjös nya stadsdel Bredvik växer snabbt och på bara några år har hundratals familjer flyttat in och gjort sig hemmastadda. Redan 2017 var OBOS Kärnhem först ut att uppföra bostäder, alldeles intill den då nybyggda Pär Lagerkvist skola. Nu är det dags för det femte kvarteret - Brf Ekhagen.

2020-09-04

OBOS-koncernen redovisar solitt resultat och kraftig ökning i försäljningen av nya bostäder

Bostadsutvecklaren OBOS sålde 916 bostäder i Norge och Sverige under kvartal tre 2020. - Försäljningen av nyproduktion har tagit fart igen på marknaderna i både Norge och Sverige. Vi lägger ett av de starkaste kvartalen sedan 2016 bakom oss.

2020-09-04

Projektutvecklingskompetens till OBOS Nya Hem AB

Vill du vara med i OBOS satsning i Stockholm, Göteborg och Malmö? Nu söker vi Projektutvecklingskompetens till OBOS Nya Hem AB.

2020-07-09

Med gröna fingrar i Brf Grönskan

Redan när man kikar in över häcken till den lilla trädgården anar man att här bor någon med gröna fingrar. Rosor, blåregn och buddleja blommar för fullt och i krukor på altanen samsas medelhavsväxter med frodiga tomatplantor.

2020-06-16

Hitta hem till bästa läget i Vega

Här i den kuperade miljön har både flerfamiljshus, villor och grupphusområden tagit form. Totalt kommer området rymma 3 500 bostäder. OBOS Kärnhem har sedan 2013 uppfört många rad- och parhus i Vega och nu alldeles i närheten av pendelstationen är flera lägre flerfamiljshus under uppförande. Närheten till naturen, skolor och service gör området attraktivt.