OBOS trappar upp: Bästa bostadsförsäljningen sedan 2016

OBOS-koncernen sålde i fjol 3 633 nya bostäder i Norge och Sverige - en ökning med sju procent jämfört med 2019 - vilket är den starkaste bostadsförsäljningen sedan toppåret 2016.

Försäljningen av nya bostäder saktade ner när coronapandemin slog till i mars förra året, men återhämtade sig sedan snabbt. För att hålla igång försäljningen genom pandemin lanserades flera projekt utan den sedvanliga förhandsförsäljningen.  

– Det är viktigt för oss att upprätthålla bostadsbyggandet för våra kunder och medlemmar också i tuffa tider då det är många som är i behov av ny bostad. Samtidigt är det viktigt för oss att bidra till att upprätthålla sysselsättningen i den egna verksamheten och hos våra leverantörer i Norge och Sverige, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

För att kunna erbjuda ett brett utbud av olika bostäder och samtidigt reducera risken, samarbetar OBOS med en rad aktörer i utvecklingen av nya bostadsprojekt. Under 2019 ökade OBOS andelen egenproducerade projekt avsevärt för att möta marknadens efterfrågan.

Så gick bostadsbyggandet under 2020

  • OBOS-koncernen påbörjade 3 530 bostäder under 2020, där OBOS andel utgjorde 3 206 bostäder. Detta är en ökning på 16 procent från 2019.
  • 2 992 bostäder färdigställdes, varav OBOS andel utgjorde 2 645 bostäder. En reducering på 22 procent från 2019.
  • Vid utgången av 2020 hade koncernen sammanlagt 5 642 bostäder i produktion. Av dessa är OBOS andel 4 837 bostäder. Detta är en ökning med 13 procent jämfört med utgången av 2019.
  • Korrigerat för partners andel av projekten såldes det under 2020 3 262 bostäder i Norge och Sverige, en ökning på 14 procent jämfört med 2019.
  • Det totala försäljningsvärdet blev nära 15 miljarder norska kronor, varav OBOS andel var närmare 12,9 miljarder. Detta är en ökning i försäljningsvärde på 20 procent från 2019.
  • Norge stod för 58 procent av bostadsförsäljningen brutto (2 104 bostäder), medan 42 procent av bostadsförsäljningen (1 516 bostäder) kom från Sverige.
  • OBOS Kärnhem bidrog stort till OBOS framgångar genom att överträffa budget för 2020 med 22%.

Stark ökning av byggstarter i Sverige under 2020

Försäljningen har varit god under 2020 i alla OBOS varumärken i Sverige; OBOS Kärnhem, Myresjöhus, SmålandsVillan och OBOS. Det i sin tur har bidragit till ökade produktionsvolymer och att OBOS har kunnat genomföra ett stort antal byggstarter. Under 2020 byggstartade OBOS 1 774 bostäder i Sverige, en ökning på 33 procent jämfört med 2019. Vid utgången av 2020 hade OBOS 1 950 bostäder under produktion i Sverige, en ökning på 30 procent jämfört med utgången av 2019. 

Många nya projekt under 2021

Genom den svenska storstadssatsningen har OBOS landat flera större markaffärer för flerbostadshus som exempelvis Gasklockan, Bagarmossen, Kolkajen och Tårpilen i Stockholm. Men OBOS har också genomfört flera affärer för att säkerställa mark för småhus, bland annat i Björnö och Skeda Udde.

–  Utvecklingen har varit mycket bra med tanke på det speciella år vi har lagt bakom oss. Vi investerar nu ytterligare i vår verksamhet och har som mål att passera 6 500 bostadsförsäljningar årligen inom fem år, varav 3 000 i Sverige. Vår långsiktiga strategi för markinvesteringar innebär att vi är redo att bygga på flera platser med särskilt fokus på tillväxt i och runt större städer, samt i tillväxtorter i Norge och Sverige. I november och december enbart gjorde vi markinvesteringar för mer än 3 miljarder norska kronor, säger Kjørberg Siraj.

Nya boköpsmodeller

Både i Norge och Sverige kommer OBOS framöver att satsa särskilt på att erbjuda nya bostäder enligt boköpsmodeller som gör att fler människor med regelbunden inkomst kommer in på bostadsmarknaden.

I november 2020 introducerades den norska boköpsmodellen OBOS Deleie som OBOS Deläga i Sverige i samband med att OBOS medlemsprogram lanserades för den svenska marknaden. Boköpsmodellen och erbjudandet väckte stort intresse hos marknaden och blev starkt bidragande till att OBOS nu har fått 4 900 medlemmar i Sverige sedan lanseringen av medlemsprogrammet den 30 november 2020.

– Vi ser att detta fungerar. Det sänker trösklarna in på bostadsmarknaden och ger fler möjlighet till att köpa sin bostad. Vi ökar vår attraktivitet och relevans som medlemsorganisation, säljer fler bostäder och kommer igång snabbare med bostadsbyggandet. Det är en win-win-situation både för oss, medlemmarna och samhället, säger koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

För mer information, kontakta:

Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef, +47 9 138 2777

Fler nyheter

2021-02-05

Säljstart för 107 lägenheter i Brunnshög

Medlemsägda OBOS, en av Nordens ledande bostadsutvecklare, påbörjar idag försäljningen av 107 bostäder i Brf Pärlan på Brunnshög, med utsikt över Nobelparken. OBOS, som har varit verksamt i Lund i många år, påbörjar idag även byggandet av 39 bostäder i Stångby och har en pågående försäljning av 50 bostäder i Råbylund. Det innebär att OBOS kommer erbjuda totalt runt 200 nya bostäder i Lund med planerad inflyttning 2022–2024.

2021-02-05

OBOS storsatsar i Nacka stad – Bygger över 300 bostäder ett stenkast från Nacka Forum

Medlemsägda OBOS, Nordens ledande bostadsutvecklare, offentliggör idag att man ingått avtal om att förvärva projekt Elverkshuset i Nacka kommun. Projektet är ett av de större i Nacka stads pågående omvandling av de centrala delarna. Förvärvet utgör en del av OBOS tidigare aviserade ambitiösa satsning med en planerad dubblering av bostadsproduktionen i Sverige från dagens 1 500 till 3 000 bostäder per år till 2026, och ökade fokus på storstadsregionerna. I och med förvärvet av Elverkshuset, som är beläget ett stenkast från Nacka Forum och nära den planerade tunnelbanestationen, tar OBOS en viktig roll i utvecklingen av centrala Nacka. En del av bostäderna kommer att säljas genom den nya boköpmodellen OBOS Deläga, i syfte att sänka trösklarna och öppna dörren till det ägda boendet för fler.

2021-02-05

OBOS förstärker Affärsutvecklingsteamet i Stockholm

Medlemsägda OBOS har nyligen aviserat en ambitiös storstadssatsning i Sverige och har höga tillväxtambitioner i de tre storstadsregionerna. Som ett led i satsningen utökas Affärsutvecklingsteamet i Stockholm/Mälardalen med Royem Mohsin som ny affärsutvecklare. Royem kommer närmast från Nordr och tillträdde sin tjänst den 1 mars 2021.

2021-02-05

OBOS fortsätter sin satsning – förstärker Affärsutvecklingsteamet i Skåne

Medlemsägda OBOS har nyligen aviserat en ambitiös storstadssatsning i Sverige och har höga tillväxtambitioner i de tre storstadsregionerna. Som ett led i satsningen utökas Affärsutvecklingsteamet i Skåne med Anders Bolltoft som ny affärsutvecklare. Anders tillträdde sin tjänst den 1 februari 2021 och kommer närmast från Optimala Hem.

2020-12-16

OBOS vinner markanvisning i Bagarmossen i stockholm

Medlemsägda OBOS har nyligen aviserat en ambitiös storstadssatsning i Sverige och har höga tillväxtambitioner i Stockholm. OBOS har nu vunnit ytterligare en markanvisning från Stockholm stad för omkring 60 bostadsrätter på Rusthållarvägen i populära Bagarmossen.

2020-12-16

OBOS förvärvar byggrätter i Björnö i Norrtälje

Medlemsägda OBOS fortsätter sin ambitiösa satsning genom ett förvärv av småhusbyggrätter med lagakraftvunnen detaljplan. Förvärvet är ett välkommet tillskott för de båda systerbolagen OBOS Kärnhem AB och OBOS Sverige AB. Norrtälje kommun är en populär skärgårdskommun och stadsdelen Björnö ligger fyra kilometer söder om Norrtälje centrum i ett naturskönt område med direkt närhet till Kvisthamraviken.

2020-12-07

OBOS vinner anbudet för Gasklockan i Stockholm

Den medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS har vunnit markanvisningstävlingen för Gasklocka 3 och 4 i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. I projektet ryms ca 320 lägenheter, förskola och lokaler för kontor och handel i markplan. Byggstart av projektet beräknas ske 2023 och första inflyttning 2026. OBOS har under det senaste året erhållit ytterligare två markanvisningar på 325 lägenheter på Kolkajen i samma område, vilket innebär att OBOS sammanlagt kommer bygga omkring 650 bostäder i Norra Djurgårdsstaden.

2020-12-05

OBOS fortsätter sin ambitiösa satsning

Den medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS skalar upp satsningen i hela Sverige. OBOS Kärnhem, ett av dotterbolagen den svenska utvecklingsverksamheten har nyligen tecknat avtal om att förvärva byggrätter för småhus i grupphusform i bl.a. Valsjöskogen i Österåker kommun samt byggrätter för småhus i grupphusform samt en förskola i Skeda Udde i Linköping.

2020-11-25

Norska kooperativa bostadsutvecklaren OBOS öppnar sitt medlemsprogram i Sverige

Från och med idag kan alla folkbokförda svenskar över 18 år bli medlemmar i den medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS. Medlemskapet, som ger förtur till alla bostäder OBOS säljer i Sverige, är ett led i en större satsning där den medlemsägda bostadsutvecklaren har som mål att sälja 3 000 bostäder per år och bli den största bostadsutvecklaren i Sverige inom fem år.

2020-11-25

Så ska norska OBOS förändra svensk bostadsmarknad

Nu växlar medlemsägda OBOS upp ytterligare med målsättningen att inom fem år fördubbla årsförsäljningen till 3 000 bostäder i Sverige, med ett ökat fokus på storstadsregionerna. Som ett led i satsningen introducerar OBOS nya boköpmodeller som sänker trösklarna och ger fler möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare och har idag omfattande verksamhet i Sverige och Norge.

2020-11-20

Medlemsägda OBOS förvärvar i Sollentuna

Medlemsägda OBOS har förvärvat en mycket attraktiv byggrätt centralt i Sollentuna kommun. Kvarteret Tårpilen blir en viktig del i den kommande lanseringen av OBOS Medlemsatsning i Sverige.

2020-11-04

nytt välplanerat kvarter i bredvik

Växjös nya stadsdel Bredvik växer snabbt och på bara några år har hundratals familjer flyttat in och gjort sig hemmastadda. Redan 2017 var OBOS Kärnhem först ut att uppföra bostäder, alldeles intill den då nybyggda Pär Lagerkvist skola. Nu är det dags för det femte kvarteret - Brf Ekhagen.

2020-09-04

OBOS-koncernen redovisar solitt resultat och kraftig ökning i försäljningen av nya bostäder

Bostadsutvecklaren OBOS sålde 916 bostäder i Norge och Sverige under kvartal tre 2020. - Försäljningen av nyproduktion har tagit fart igen på marknaderna i både Norge och Sverige. Vi lägger ett av de starkaste kvartalen sedan 2016 bakom oss.

2020-09-04

Projektutvecklingskompetens till OBOS Nya Hem AB

Vill du vara med i OBOS satsning i Stockholm, Göteborg och Malmö? Nu söker vi Projektutvecklingskompetens till OBOS Nya Hem AB.

2020-07-09

Med gröna fingrar i Brf Grönskan

Redan när man kikar in över häcken till den lilla trädgården anar man att här bor någon med gröna fingrar. Rosor, blåregn och buddleja blommar för fullt och i krukor på altanen samsas medelhavsväxter med frodiga tomatplantor.

2020-06-16

Hitta hem till bästa läget i Vega

Här i den kuperade miljön har både flerfamiljshus, villor och grupphusområden tagit form. Totalt kommer området rymma 3 500 bostäder. OBOS Kärnhem har sedan 2013 uppfört många rad- och parhus i Vega och nu alldeles i närheten av pendelstationen är flera lägre flerfamiljshus under uppförande. Närheten till naturen, skolor och service gör området attraktivt.